Neuguss

De Neuguss Management Company heeft als basis een door, in 1969 door Alfred Rexroth opgericht samenwerkingsverband van ondernemers. In Neuguss hebben we de partner gevonden die onze waarden en normen in het economische leven deelt. Net als wij, ziet Neuguss bij haar zakelijke activiteiten het als een taak, om bij de oprichting van besturen en ondernemingen en hun doelen, om tot een eerlijker en evenwichtiger geheel te komen tussen zakelijke belangen, de belangen van de werknemers en het welzijn van de gemeenschap als geheel. Stockmar heeft Rudolf Steiners concept “neutraliseren van het kapitaal” al 32 jaar geleden omarmd en geëffectueerd, gevolgd door Mercurius 2 jaar geleden en nu ook door de Renk drukkerij.

De Neuguss Verwaltungsgesellschaft mbH komt voort uit een samenwerking tussen bedrijven, opgericht in 1969 door Alfred Rexroth. Wezenlijke delen van hun activa en hun investeringen zijn een erfenis van A. Rexroth. Neuguss beheerd momenteel de vermogens en investeringen van de volgende bedrijven (opgenomen als dochterondernemingen en verbonden ondernemingen):

• Alfred Rexroth GmbH & Co. KG Berlin, Duitsland

• Rexroth Rhinow GmbH, Rhinow, Duitsland

• Alfred Rexroth Maschinenbau GmbH, Veitshöchheim, Duitsland

• Hans Stockmar GmbH & Co. KG, Kaltenkirchen, Duitsland

• Mercurius B.V., Eindhoven, Nederland

• Ahu GmbH, Aachen, Duitsland

• Oloid, Inversions-Technik GmbH, Leipzig, Germany

Neuguss zorgt als een beheermaatschappij samen met haar ervoor dat het kapitaal veilig is en groeit Maar ook dat dit kapitaal de gemeenschap dient op een verantwoorde wijze. Zo worden met overtollige winsten, initiatieven en projecten met name op het gebied van onderwijs en cultuur gesponsord. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Alfred-Rexroth-Stichting en de Treuhand GLS die charitatieve aangegane verbintenissen nakomen. Kenmerkend voor onze bedrijfscultuur is een verantwoorde samenwerking met klanten, medewerkers en leveranciers met de nadruk op een sociaal rechtvaardige en milieuvriendelijke houding.

www.neuguss.de