De Karl Schubert Werkplaatsen

Antroposofische sociaaltherapie

Ten grondslag aan het leven en werken in de Karl Schubert Werkplaatsen ligt het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Een alles omvattend mensbeeld, mede vormgeven van het sociale leven, alsook kunstzinnig-therapeutische elementen vormen wezenlijke opdrachten en doelen in het werk met de te begeleiden mensen. In de ontmoeting met ziekte en belemmering kunnen steeds nieuwe ervaringen en inzichten verworven worden. Maar altijd is daar de geestelijk, wezenlijke kern van de mensen en de lichamelijke onvolkomenheid waardoor het ziele gebied zich niet volkomen kan ontvouwen. Individualiteit heeft eeuwigheidskarakter. Zij schijnt vanuit het voorgeboortelijke op zowel ons dagelijks bestaan als over de dood heen. Verleden, heden en toekomst vormen een stroom waarvan het beeld inspireren kan helende hulp te bieden bij lotsvragen. De te verzorgen mens zoekt een voor hem of haar passende vorm en de mogelijkheden in het leven en werk om zichzelf en daarmee zijn lot te meesteren en te verwerkelijken. door dit werk wordt de wereld veranderd. Eigen producten, dienstverlening, loonopdrachten uit de industrie en individuele werkzaamheden bieden hierbij een breed spectrum aan oefen- en leermogelijkheden. Materiaal, vorm en kleur maar ook hand- of machinaal werk en groeps- en individueel werk zijn mede-vormgevers op ieders persoonlijke levensweg. door dit veelzijdige aanbod ontstaan waardevolle sociale en therapeutische momenten. Verantwoording, zelfstandigheid, vreugde en trots verwijzen de beperking naar de achtergrond.

De werkplaatsen

De Karl Schubert Werkplaatsen zijn een sociaal-therapeutische werkgemeenschap. Wij zijn een erkende werkplaats voor ongeveer 260 mensen met een beperking. Wij maken zowel eigen artikelen, doen loonwerk voor derden en werken in de dienstverlening om de verschillende aspecten van ons werk vruchtbaar te maken: bij het maken van eigen producten beleven de deelnemers het gehele proces van productie tot verkoop. Loonwerk creëert extra werk in de werkplaatsen en laat de deelnemers door de samenwerking met de industrie de economische wereld ervaren. Dienstverlening biedt de mogelijk tot direct contact met de klant en vraagt dus om een bijzondere service-gerichtheid en het ingaan op speciale klantenwensen. Het werkzame en onderscheidende karakter van de materialen als hout, wol, klei, bijenwas, papier, metaal of brooddeeg, spreken de verschillende zielekrachten aan. Dankzij ons brede werkplaats aanbod kunnen wij ingaan op de individuele behoeften van door ons te begeleiden medewerkers.