Internationale samenwerking en ondersteuning

Wij werken nauw met deze leveranciers samen, om te zorgen dat de behoeften en doelen van de verschillende partijen zoveel mogelijk worden bevredigd en behaald. Dit doen we vanuit een visie die er op gericht is om een lange en duurzame samenwerking te creëren, die voor beide partijen interessant is.

Onze samenwerking en ondersteuning maakt een reëel en positief verschil voor deze organisaties en de mensen die er werken, met of zonder een handicap. Maar ook voor onze klanten die wij kunnen verzekeren dat Mercurius sociale principes actief zijn geïmplementeerd in het proces om hen de producten te leveren die ze wensen.
Sociale betrokkenheid en samenwerking

Van groot belang voor Mercurius is de sociale samenwerking. Veel van onze produkten worden gemaakt in sociaal-therapeutische werkplaatsen. De vaak handmatige productie geeft onze artikelen een extra hoge kwaliteit en individueel karakter. Onze steun is voor de verschillende organisaties van wezenlijk belang.