Disclaimer en Copyright website Mercurius International


Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. Toch aanvaardt Mercurius BV geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Mercurius-International.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Copyright
Beelden, beeldmerken, productnamen en merknamen zijn en blijven eigendom van Mercurius BV. en/of de producenten/ leveranciers die Mercurius BV toestemming hebben verleend de beelden, beeldmerken, productnamen en/of merknamen te gebruiken. Het zonder schriftelijke toestemming overnemen van de vermelde beelden, beeldmerken, productnamen, teksten en/of merknamen is schending van de geldende copyright wetgeving.